Ordensregler

Hyrup Forsamlingshus

Øsby Næsvej 154

6100 Haderslev

Stedet hvor man samles,

og holder sin fest,

på Haderslev Næs.Ordensregler for Hyrup Forsamlingshus
Huset afleveres opryddet for alt løst affald,madam-poser fjernes.


Køkkenet efterlades opryddet og service afvasket og sat på de respektive pladsser.


Ovnene i køkkenet skal efterlades i rengjort stand.


Kaffemaskinen samt kaffekanderne tømmes og skylles.


Affald kommes i container (skal kunne lukkes) overskud må lejer selv fjerne.


Flasker og andet glas kommes i flaskecontainer.


Der opryddes rundt om huset og i grøfter for dåser, flasker og andet affald.


Naboskel skal respekteres.


Husets møblement må ikke komme uden for huset.


Der må ikke foregå sømslåning inde i huset.Ødelægges nøgleskab på herretoilettet afregnes dette med kr. 500.


Ødelægges dugene i lille sal erstattes dette med kr. 100.-


Der må ikke forekomme fyrværkeri inde i huset, udenfor kun med polititilladelse, som

vises ved indgåelse af lejemålet. Overtrædelse medfører polititilkald og lukning af huset.


Ved opkast på toiletter etc. skal der være rengjort ved afregning.


Udvendig og indvendig afmærkning "Privat" skal respekteres.


I øvrigt betales ødelagt sevice og inventar ved afregning.

Hyrup Forsamlingshus, Øsby Næsvej 154, 6100 Haderslev.

Stedet hvor man samles, og holder sin fest, på Haderslev Næs.